Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ v4.2.4 APK Icône

Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ

4.2.4
Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ poster
Licence:
Free
Éditeur:
Lla:
4.0.3 and up+
Actualisé:
mars, 14 2019
Technique:
[+] Comment installer

Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ APK Description

King of the Three Kingdoms - King Tactical on mobile
Description originale
Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ APK Remorque

Screenshots de Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ (15)

Nouveautés de Vua Tam Quốc - 3Q Truyền Kỳ v4.2.4 APK

1. Tướng mới: Kiêu-Tôn Thượng Hương (Hổ Tướng), Tả Từ (Mưu Sĩ), Quan Ngân Bình (Chiến Kỵ)
2. Cập nhật hệ thống tính năng: Thần Thú
3. Thêm 6 Thần Thú: Ứng Long, Cùng Kỳ, Chung Sơn Thần, Bạch Trạch, Cửu Anh, Ba Xà
4. Thêm hoạt động: Chư Thần Tháp
Télécharger APK99Mb - Testé propre
Hover au taux!
4,3 hors de 5 basé sur 5868 Cotes.